#AdventWord

Join an international community of prayer this Advent season.

Sign Up

How I Advent Word

 • I have been writing Haiku Prayers for a while. The Advent Word is a great way for me to take part in the larger community as, each day, the focus is a similar word that gets explored in pictures of all kinds. Read More
  Haiku Prayers
  John W. Stevens
 • We post on Twitter using #AdventWord and we post on your FB page. We also post on our own FB page so our followers can see how we are connecting with the global community. Read More
  Social Media Quotes
  St. Martin’s Anglican Church
 • I choose to post the daily Advent Word meditations along with an appropriate photo from my own collection. If the translations are available, I post the meditations in both Mandarin Chinese and English. Read More
  Multi Lingual Social Media Mediations
  Catherine Lee
 • Publico las meditaciones diarias de Advent Word con una foto apropiada de mi propia colección. Si las traducciones están disponibles, publico las meditaciones en chino mandarín e inglés.
  Lee más
  Meditaciones multilingües en redes sociales
  Catherine Lee
 • Publicamos en Twitter usando #AdventWord y publicamos en tu página de Facebook. También publicamos en nuestra propia página de Facebook para que nuestros seguidores puedan ver como estamos conectando con la comunidad global. Lee más
  Citas en redes sociales
  St. Martin’s Anglican Church
 • Llevo tiempo escribiendo oraciones de haiku. La Palabra de Adviento es una buena manera participar en una comunidad más amplia, porque cada día, el enfoque es una palabra similar que es explorada en fotos de varios tipos. Lee más
  Oraciones de haiku
  John W. Stevens
 • Mwen kòmanse ekri Lapriyè “Haiku” sa fè yon bon bout tan (mwen gen kat liv ki gen kèk nan priyè sa yo, sa ki pi nèf la, "Lapriyè haiku nan yon Kle an Twa"). Pawòl Lavan an se yon bon fason pou m ' patisipe nan pi gwo kominote a kòm, chak jou, nou konsantre nou sou yon mo mo ke nou chache konprann plis avèk tout kalite imaj. Li piplis
  Lapriyè Haiku yo
  John W. Stevens
 • Nou mete yo sou Twitter sou #AdventWord epi nou mete yo sou Facebook tou sou paj Facebook ou. Nou mete yo sou paj Facebook pa nou tou konsa moun kap swiv nou yo kapab we koman nou konekte avèk kominote entènasyonal la. Li piplis
  Pawòl ki sòti sou Medya Sosyal
  St. Martin’s Anglican Church (Pawas Sen Maten, Legliz Anglikàn)
 • Poste pawòl meditasyon chak jou yo ansanm ak yon foto ki mache ak mo jou a, ke mwen pran galeri foto mwen. Si tradiksyon yo disponib, mwen poste meditasyon yo ni nan lang Mandaren Chinwa ni an Anglè. Li piplis
  Meditasyon Medya Sosyal nan plizyè land
  Catherine Lee

All translations are shown here, scroll through to view Haitian Creole, Espanol, and English.