#Adorasyon

foto: @jr, Intsagram

Kèk Semèn avan Jezi fèt, wa maj yo kite lakay yo, pou yo vwayaje sou 2 pye yo ale nan yon vil ke yo poko janm konnen. Se yon vwayaj ki long pou wa maj yo soti lakay yo al adore wa ki fenk fèt la nan lavil Bètleèm.  Se pat yon vwayaj ki te fasil ditou. Tan Lavan an se tan pou nou fè pwòp long vwayaj pan nou, ki pou moun mennen nou yo kote nou ka rekonèt Bondye ki fè nou konnen l’ lan, e pou nou ka adore li tou.