#Ale

foto: @MayflowerYouth

Ale wè. Ale tande. Ale di. Swiv Jezi mande nou pou nnou fè mouvman, pou nou temwanye de ministè l’, pou nou sèvi avèk pozisyon nou pou n’ pote chanjman pozitif avèk pawòl e aksyon nou. Pandan nap fè sa, nou dwe kite je nou ak zòrèy nou ouvri pou nou konprann mond lan. Konsa, pandan nap fè tout sa, nou ka prepare nou pou nou pi byen pote sipò ak moun ki nan bezwen e ak kreyasyon an.