#Aprann

foto: Frank Logue, @franklogue

Salmis la ankouraje nou avèk pawòl sa yo: di moun ki gen pè anpil yo, “Se pou nou fò, yo pa bezwen pè!” Tan nap viv la se yon tan mete moun fas a fas, souvan se lapèrèz ki anpeche nou konnen vwazen ki pa sanble avek nou. Chemen Bondye a ki se yon chemen renmen, ankouraje nou pou nou aprann nan men moun ki pa gen menm kilti avèk nou, kipa gen relijyon avèk nou, moun ki pa menm ras avèk nou e ki viv lavi yon fason diferan de nou.  Lè nou fè sa, nou ka echanje richès kado Bondye yo ki nan tout kreyasyon an.