#Beni

foto: Sarah Wilson, @sewilsongo

Nan Levanjil Matye a, Jezi pale nou de pouvwa nou tout genyen pou BENI lòt moun lè nou swiv chemen lanmou. “… avèg yo tounen wè ankò, moun ki enfim yo mache, moun ki te gen lèp yo geri, moun ki soud yo tande, moun ki mouri yo leve vivan, e moun ki pòv yo gen bòn nouvèl ki vin jwenn yo. Epi Benediksyon pou tout moun kip a tonbe a kòz de mwen menm. Chak jou e chak moun nou rankontre se yo opòtinite pou pataje benediksyon.