Èske ou kontan anpil?

Nou menm tou, nou kontan. Vini jwenn nou pou nou kapab li ak lapriyè chak jou avèk meditasyon sou imèl ou. Se youn nan plizyè fason trè ou ka patisipe avèk #AdventWord.