#Gras

foto: Lauren Wilkes Stubblefield, @evnthzn

Favè Bondye a toleran e gen anpil pasyans. Favè Bondye a pote konsolasyon pou tout moun ki kwè yo e li pa kite yo poukont yo lè yo nan mitan detrès. Favè Bondye a pa make sa nou fe ki mal. Si nou vle fè efò pou nou pataje favè sa a, nou dwe pare pou nou konsole moun yo meprize yo epi pou nou sipòte moun yap toupizi yo.