#Inite

foto: Paula Miller Cravens

Si nou vle gen linite, nou dwe jwenn rekonsilyasyon avan. Kòm moun, nou dwe retire tout rasin rayisman ak anvi ki nan nou e ranpli lavi nou ak renmen, benediksyon, epi favè Bondye. Sa ka rive sèlman lè nou met tèt nou disponib pou plan Bondye reyalize nan lavi nou e nan tout mond lan, konsa nap tounen anbasadè pou Kris la, lè nap fè efò pataje mesaj rekonsilyasyon an ak tout moun.