AdventWord founi meditasyon avek mo e avek imaj pandan sezon litijik Lavan an. Pou lane 2020 la, meditasyon ekri yo ap parèt nan nan lang anglè, panyòl, kreyòl ayisyen, ak nan lang bèbè ameriken sou YouTube. Chak maten pandan tan Lavan an, meditasyon yo ap disponib: sou AdventWord.org, Email, Instagram, Facebook, ak Twitter

Toupatou nan mond lan, lapriyè anpil moun ap monte al jwenn Bondye aprè yo fin li meditasyon yo. Moun yo pibliye refleksyon yo sou paj medya sosyal yo, e pataje l ansanm avek AdventWord sou medya sosyal la. Depi sou medya sosyal la, AdventWord ap pataje ak yo meditasyon yo anko sou chak sit – konsa pou priyè nou yok a vin pi fò pandan sezon sa a ki apa pou Bondye. Jwenn lyen medya sosyal #Adventword la sou sit entènèt, nou an, oswa sou medya sosyal ou pi pito a.


Dekouvri diferan fason ke moun yo konprann mo Lavan ke yo jwenn chak jou a, ke se swa meditasyon ekri, desen, foto, oswa powèm

Enskri + Swiv nou Koulye a

Antre nan yon sezon lapriyè pandan tan Lavan sa a:

Pandan nan tan Lavan an, ou ka cheche konnen pi byen sa sa vle di vini Jezi nan mond lan atravè pratik  lapriyè ak meditasyon. Vini lapriyè avèk nou!