Priye avèk nou pandan sezon Lavan an.

Nou mete ansanm yon pakèt zouti enpòtan pou enspire, ede ak fasilite eksperyans #Adventword la.

Klike sou opsyon ki pi ba a pou ale dirèkteman sou pati sa a.

MEDYAL SOSYAL | KIJAN POU PATISIPE NAN AVENTWORD | IMEL CHAK JOU | ZOUTI POU TAN LAVAN AN | KLÈJE + EDIKASYON | TELECHAJE


Medya Sosyal

INSTAGRAMvisite

Pibliye imaj ak piblikasyon yo pandan wa ekri nan fen an: #adventword + tag mo jounen an. Asire ou ke gen yon espas ki separe tag yo.
Egzanp: #adventword #Briye.

FACEBOOKvisite
Ale sou paj AdventWord la, ekri sa wap ekri a epi ajoute  #adventword + tag mo jounen an.

TWITTERvisite
Tag imaj ak piblikasyon yo pandan wap ajoute #adventword + tag mo pou jounen an. Asire ou ke gen yon espas ki separe tag yo.
Egzanp: #adventword #Briye.

KOUMAN OU KA PATISIPE NAN #ADVENTWORD

Tcheke lyen sa yo ki sòti de moun ki te itilize #AdventWord deja. 

AdventWord: yon opòtinite pou ou reflechi chak jou.

Rasanble kèk lide sou kèk pwen ou genyen ou meditasyon ou tankou: Kalandriye tan Lavan an, Premye manje ou pou jounen an, Kouwòn Lavan an, Desen, Piblikasyon ki gen rapò ak fanmi an.  

Lafwa nan kay la: Planifye pou tan Lavan an

Bon lide pou w ka aplike #AdventWord nan jan wap viv lafwa ou lakay ou. 

Advent | Lapriyè avèk koulè 

Fè tan Lavan ou byen bèl pandan wap kolore vwayaj ou nan sezon saa avek bèl enpirasyon sa yo, komanse pou w wè.

Obsève tan Lavan an pi byen avèk #AdventWord

Dekouvri 6 bon rezon ki fe ou ta dwe itilize #AdventWord. 

Imèl Chak jou

Lè ou enskri, wap resevwa yon meditasyon chak jou ki sòti nan AdventWord, moun ki ekri meditasyon gen koneksyon ki rasinen nan Seminè Teoloji nan Vijini, kise yon kominote Legliz Episkopal. Chak 5è nan maten, wap jwenn yon mesaj nan bwat resepsyon imèl ou, ak yon meditasyon ak yon mo ak foto. Aprè ou fin li meditasyon an, nou ta renmen ou pran nenpòt imaj oubyen foto ki gen rapò avèk tèm nan oswa repons ou a li epi pibliye li nan Instagram ak lòt medya sosyal yo.

Chak imèl ap gen yon bouton pou koupe abònman konsa ou ka koupe abònman a nenpòt ki lè. Seminè Teoloji nan Vijini pap pataje imèl ou ak okenn lòt moun oubyen lòt antite. Mèsi paske ou deside priye avèk nou.

Zouti pou tan Lavan an.

Nou envite ou konplete meditasyon ou pandan Lavan an avèk zouti sa yo ka penmèt ou rantre pi fon nan sezon an.

Jou òdinè men ki Sakre Spotify Playlist

Mete zòrèy ou prè pou tande epi prepare tann sovè nou an, avèk kè cho, anvi epi espwa. 

Pataje mouvman silans lan, se kalandriye lavan an. Forward Movement Quiet it’s Advent calendar

Pran souf. Trankil. Se tan Lavan an.
24 jou e 24 fason pou ou tounen vin jwenn Jezi. – pibliye pa  “Forward Movement”. 

Leksyonè

Li ansanm avèk leksyonè a:

Chemen Lanmou Legliz Episkopal la.

Chemen renmen an se yon fason ou ka aplike pou w viv lavi ou. Li plis pase yon pwogram oswa yon kourikoulòm, li se yon angajman ou pran ak tout konsyans ou pou w swiv yon seri de pratik. Li se yon angajman yo swiv Jezi: Tounen, Aprann, Priye, Adore, Beni, Ale, Repoze.

Klèje + Edikatè

Envite pawas ou a pou patisipe

  • Mande pawasyen ou yo patisipe sou medya sosyal yo.
  • Ankouraje yo pou yo jwenn yon imaj ki mache avèk mo jounen an.
  • Envite pawasyen yo vizite sit entènèt la (adventword.org) pou li meditasyon yo ka parèt chak jou, gade kijan lòt moun (patisipe nan ) #AdventWord, epi vizite kominote kap pibliye yo sou medya sosyal yo.
  • Ankouraje yo pou yo enskri nan lis imèl chak jou a: Enkri.

Telechaje

Jwenn desen ofisyèl  #AdventWord la laa!

Tout Mo yo

English

Tout Mo yo

Spanish

Tout Mo yo

Haitian Creole

Tout Mo yo

Andedan program nan

 Sa wap jwenn andedan#AdventWord ofisyèl la ki sòti nan Legliz Episkopal

Stil Papye

Desine pwòp #AdventWord Desen pa w – Sèvi ak sa a kòm yon gid!