#AdventWord

Rantre nan yon kominote entènasyonal pou lapriyè pandan tan Lavan saa.

Enkri

Meditasyon #AdventWord

#Sen

Kòman Mwen ka jwenn #AdventWord

 • Mwen kòmanse ekri Lapriyè “Haiku” sa fè yon bon bout tan (mwen gen kat liv ki gen kèk nan priyè sa yo, sa ki pi nèf la, "Lapriyè haiku nan yon Kle an Twa"). Pawòl Lavan an se yon bon fason pou m ' patisipe nan pi gwo kominote a kòm, chak jou, nou konsantre nou sou yon mo mo ke nou chache konprann plis avèk tout kalite imaj. Li piplis
  Lapriyè Haiku yo
  John W. Stevens
 • Nou mete yo sou Twitter sou #AdventWord epi nou mete yo sou Facebook tou sou paj Facebook ou. Nou mete yo sou paj Facebook pa nou tou konsa moun kap swiv nou yo kapab we koman nou konekte avèk kominote entènasyonal la. Li piplis
  Pawòl ki sòti sou Medya Sosyal
  St. Martin’s Anglican Church (Pawas Sen Maten, Legliz Anglikàn)
 • Poste pawòl meditasyon chak jou yo ansanm ak yon foto ki mache ak mo jou a, ke mwen pran galeri foto mwen. Si tradiksyon yo disponib, mwen poste meditasyon yo ni nan lang Mandaren Chinwa ni an Anglè. Li piplis
  Meditasyon Medya Sosyal nan plizyè land
  Catherine Lee