#Konfese

foto: VTS

Konfese se yon bèl bagay. se tankou yon pyès lajan ki gen 2 fas. Konfese vle di, avan tout bagay, devwale. Sa tan Lavan ede nou fè nan lavi nou? Li penmèt nou egzaminen epi gade prop tèt nou nan glas san nou pa pè, pandan nap devwale devan Bondye tout aksyon ke nou fè ki pa kadre ak sa kreyatè a rele nou pou nou fè nan lavi nou. Konfese vle di tou pou nou deklare kwayans ki andedan fon kè nou. Sa a tou se yon travay tan Lavan an penmèt nou fè, pou tout yon pèp kap viv nan espwa, avèk asirans ke nou konnen nou jwenn padon ak liberasyon nan Jezikri.