#Lakay

foto: VTS

Pwofèt Ezayi envite nou ansanm ‘tout lòt nasyon yo’ pou nou monte ansanm ‘lakay Bondye’, kote Bondye rete (Ezayi 2: 2). Pou ansyen Izrayelit yo, Ezayi tap pale de tant randevou a, e aprè se te tanp lan. Pou nou menm, kote Bondye rete a ka legliz la, oswa linivè a, oswa nan fon kè nou. Se kote ke nou dwe retounen pou aprann koman pou nou viv byen.