#Lapriyè

foto: MS, @caminopasadena

Li pa fasil pou nou priye. Apòt yo te konnen sa. Se poutèt sa, olye yo mande Jezi youn klas sou kòman pou yo preche, yo mande pito, “Senyè, montre nou lapriye.” Jezi reponn, “Lè wap lapriyè, di ‘Papa nou.'” Lapriyè se relasyon. Lè nou di, ” annou priye,” nou mete tèt nou disponib pou nou gen yon relasyon ki pi sere e pi entim ak Bondye. Nou louvri kè nou tou bay tout moun, pou nou ka lapriyè pou tout mond lan.