#Leve

foto: Karen Matthias-Long; @kmatthiaslong, Instagram

Lè nou leve yon bagay, nou mete l’ pi wo pase tout lòt bagay, nou fè li pi vin fò, pi bon, oubyen lòt moun wè li pi byen. Kounye a poze tèt ou kesyon kisa ki rezon prensipal pou tout bagay nou bay enpotans nan lavi nou: timoun nou yo, kesyon kap toumante nou yo, enkyetid nou yo, taks leta mande nou, salè nou resevwa, miray ki separe noua k lot moun, lajan, lappriyè, ak anpil lot bagay ankò?