#Merite

foto: Julie Gunby; @filiihevea, Instagram

Paske anpil fwa nou pa bay pwòp tèt nou valè, li vin parèt difisil pou nou imajine ke nou gen valè nan je lòt moun. Men, nan sezon Lavan an, vini Jezi a chase ide negatif sa yo nan nou. Nou lib pou rekonèt valè nou tankou pitit Bondye renmen anpil pa mwayen lanmou ak favè Bondye a ki sove nou.