#Mesaj

foto: VTS

Fanmi Jezi, ki gen ladan l’ Mari Jozèf ak Jezi, ke nou rele yon Fanmi sen te fèt, Lè Jozèf te obeyi mesaj zanj lan: “ale, pran Mari pou madanm ou menm si li ansent.” Trò souvan nou neglije Jozèf ki te resevwa yon vokasyon e ki te aksepte l’. Ki lòt moun nou neglije, ki lòt moun nou wè yo kòm “jwè sou ban?” Mesaj tan Lavan an klè, pa gen okenn moun nou ta dwe neglije oswa mete sou kote. Vokasyon nou kòm kretyen rele nou pou wè ti bebe ki Bètleèm nan nan chak grenn moun. Sa se mesaj tan Lavan an.