#Mizèrikòd

Pafwa mo sa a limite nou nan sa nou dwe bay ak sa nou kapab bay. Si nap panse sou mo pitye, trè souvan nou gen pwòp ti enterè pa nou ak limit pa nou.

Poutan, mizèrikòd Bondye san limit, telman vrè, li lonje men l pou l touche sa nou pata imajine, pou li anbrase tout moun e padonnen yo. Padan nap fè eksperyans mizèrikòd Bondye a, ki san limit e ki renouvle chak maten, kè nou louvri byen laj kòm repons ak kado saa ke nou pat espere ki chanje tout bagay.

Lanmou san fay Bondye a pa janm fini; mizèrikòd li pa janm fini; yo renouvle chak maten. Ala gran fidelite ou gran Granmèt! (Lam 3: 22-23)