#Rasanble

foto: Sarah Wilson, @sewilsongo

Lespri rasanbleman an nan lè a, lap rasanble zanmi ak fanmi, lap ranmase kado pou li pataje, lap ranmase priyè avèk chante pou lòt douvanjou ki pral parèt vavèk Jezi nan mitan nou an. Limyè Kris ki fenk fèt la rasanble nou ansanm, nou rasanble ansanm pou nou ka wè ti Jezi ki nan bèso a, e lè nou gade nou lòt nou ka gen yon ti avangou lanmou Kris la ki vin sove nou.