#Rasin

foto: St. Stephens SLO; @ststephensslo1867, Instagram

Yon boujon va pouse soti nan chouk la, gen yon branch ki pou grandi soti nan rasin nan; sa se yon pwofesi ki pale de Jese ak pitit li ki se wa David, ke nou li nan liv profèt Ezayi an. Menm jan se branch lan anrasinen nan Jese, papa David, jijman Bondye a ki gen pou vini an, ap baze sou fè sa ki dwat e lap san pas pouki. Rezilta fè sa ki dwat e san pas pouki saa, se konen Bondye nan kay Bondye a.