#Repoze

foto: Sarah McAfee, @writeswdragons

Repo ka fè anpil mèvèy. Lè nou vrèman repoze nou, sa pote chanjman jis na selil kò nou. Repo se kote nou ka rejwenn fòs pou kò nou, e retorasyon pou nanm nou. Reprann souf, fè yon ti kalme, repoze epi kite Bondye vini pi prè. Soulaje tèt ou, pa kite souf ou koupe nan vle fè tout bagay vit pou menm yon akolad ou pa gen tan pou ou bay frè ak sè ou. Si ou kalme ou konsa, Jezi ka fèt yon lòt fwa nan lavi ou.