#Sen

Nanm mwen ap chante pou Mèt la ki gen pouvwa.
Lespri m’ pran plezi nan Bondye ki delivrans mwen.
Paske li voye je l’ sou mwen, yon sèvant ki soumèt devan li.

Mari te chante pou fè lwanj Bondye:
E Non Bondye apa tout bon vre.
Bondye ki gen bon kè, ki chante nou dwe chante,
Kounye a, nan tan saa ki mete dlo nan je nou?
Nan lannwit nou ki chahe ak doulè ak chagren,
Vwa pitit ou yo ap monte nan direksyon syèl la ki byen klere:
Se nan ou, O ou menm ki sen, nou mete tout konfyans nou.
Èske nou ka jwenn yon lòt fwa ankò pwomès ke wap gen pitye pou nou?
Yon nouvo limyè klere nan fènwa a –
Ansanm, nou rete ap tann ak kè kontan.

https://youtu.be/rLH2gg6UUdQ