#Tèt ansanm

foto: Katie Cadigan, @ktcadigan

Tan Lavan an se yon sezon ki rele nou pou aprann kijan pou viv nan tèt ansanm youn ak lòt pandan nap tann ansanm pwomès vini Jezi a. Nan lèt Pòl te ekri kretyen lavil wòm yo, pòl pale de jan kwayan yo te panse menm jan nan linite nan fason pou yo te ka akonpli volonte Bondye. Men, sa pa vle di ke nou bliye ke nou youn diferan de lòt. Nou se tankou yon grent nòt mizik sou pote paj mizik la, le nou sonnen ansanm avek Kris la, nou fè yon akò ki sonnen byen. Men, tèt asanm nan mitan nou ap enposib si nou kanpe lwen Kris la ki rele nou yo aji nan tèt ansanm, pou nou pale tankou se yon sèl vwa, pou nou viv an akò youn ak lòt.