#Tounen

foto: St. David’s Youth Group, @st_davids_youth

Mwen te gade kèk timoun ki tap jwe kach “kach liben, sere liben” nan yon fèt dènyèman. Ti fi a vire do l’, li femen je l’ byen fèmen, epi l’ komanse konte. Epi, avek yon gro kout ri, li vire fas li. Mwen te santi te gen yon kè kontan san parèy nan figi l’,  lè li vire fas li a, yon kè kontan li gentan santi lè li pral dekouvri ki kote zanmi l’ yo kache a. Jodi a, ann nou vire kè nou sou Bondye. Se pou nou fè sa avèk anpil espwa epi jwenn kè kontan lè dekouvri ke Bondye tou prè nou e li pare pou l’ kite nou jwenn li.