#Vizit

image credit: Martha; @abuelamarty

Nan Peyi Palestin, lè ou pral kay yon moun ou pa planifye sa davans. Se rete ou rete ou wè yon envite parèt. Nomalman nan kay palestinyen yo, gen yon salon ki rezève spesyalman pou envite e ki toujou disponib. Kay la toujou gen manje ak bwè ki disponib pou okazyon sa yo. konsa, lè yon envite rive, yo ka byen akeyi li e pase bon moman ansanm. Se konsa, nou menm tou, ta dwe toujou pare pou Bondye vizite.